teliterypisząsięsameasamesiępisząbomajądośćniewolniczejpracy
majądośćcudzychmyślicudzychstylówprzeżyćnieswoichiniechcąbyć
jużtraktowaneinstrumentalniechcąbyćpanamikropekpanamispacji
przecinkówioddechówchcąoddychaćwłasnymrytmemidrżećwtedygdychcą
boniechcążebyktokolwiekwprowadzałjewłasnymsensemwdrżeniechcąmieć
senssamewsobieidrżećodwewnętrznegoswojegosensusamegowsobieijeśli
rytacjawprowadziławaswdrżenietowcaleniedrżywwasirytacjaleczwewnętrzne
życieliterywwasdrży