Zaszczyt móc znaleźć się ze swoim tekstem o „Smutku mamuta” wśród tak wspaniałych Autorów i pięknych tekstów. „Spotkanie jako sztuka”, książkę towarzyszącą Biennale Sztuki dla Dziecka i poświęconą dzieciom i sztuce z naukowego punktu widzenia, będę czytała z ciekawością tym większą, że jestem na pierwszym semestrze podyplomowej pedagogiki. Pięknie dziękuję!