Smutny mamut przeczytał dziś tak wspaniałą recenzję książki wydanej w Wydawnictwie Nisza, Smutek mamuta. Prawie wszystkie mity świata. Rozmowy z Jędrkiem, opublikowaną na stronie Księgarni Atena Książnica Polska Kraków, że od razu poweselał. Dziękuję za dobre słowa:

„Smutek mamuta” – aliteracja w tytule, czyli mit, matka i w ogóle

Polecamy Wam zajrzeć przez Niszową dziurkę od klucza do tej mądrej książki. Mądrej mądrością nie tylko zawartych w niej treści, ale i tego, jak została nam podana. To trochę książka w książce; i o książce – bo o opowiadaniu, o języku, o sile zaklętej w przekazywanej za pomocą słów pamięci. O tym co – jednocześnie – wspólne i różnorodne.
W czyje ręce powinien trafić ten tytuł? W ręce ludzi ciekawych świata i otwartych na spotkanie (niezależnie od wieku). Najlepiej chyba czytać ją głośno, z kimś – przy dużym, otoczonym ludźmi stole; w namiocie; w (najlepiej dużym) łóżku. A jeśli będzie Wam jeszcze towarzyszyło jakieś zwierzę – efekt podniesiecie do potęgi.
Znajdziecie w tej książce i humor i niepokój. Znajdziecie przygody, wierzenia i uczucia. Czyż nie po to sięga się po opowieści? Czytajcie – warto!”

Zdjęcie: Księgarnia Atena Książnica Polska Kraków.