Listonoszu wieczornej mgły, który nosisz pocałunek pod znaczkiem na kopercie, a w kieszeni dojrzewa ci kulisty piorun wiśni, wytrząśnij z buta odcisk piasku i przynieś paczkę wyrosłą trawami. Słońce w niej zachodzi i ja.