nad brzegiem zimy
zawieszono słowo pod
wodny las słucha

Ilustracja: Julian Fałat, Rzeka wśród śniegów, 1918.