oczko uciekło
pomiędzy palcami cień
nitka pęknięta