Cztery nogi idą
pod stół umocowany
ich rozbieżnością.