Idę. W szarym mieście spóźnienie ma kolor szary. Jestem spóźniona. Chodnik jest twardy. Miękka podeszwa ściera się jak ołówek. Idę na bosaka. Chodnik jest szorstki. Wciąż jestem spóźniona. Chodnik jest ciepły. Biegnę. Mury nagrzane. Stopy gorące. Dotykam głową ściany. Zdzieram ramieniem tynk. Ile czasu ma przed sobą zapałka? Tam, gdzie spłonie wyrosną krzaki forsycji. W szarym mieście też będą szare.

Autorem litografi „Il Fiume Misterioso” jest Giorgio de Chirico.