A dziś, wspólnie z Jędrkiem, autorem rysunków do „Smutku mamuta”, byliśmy gośćmi Kingi Burzyńskiej i Filipa Chajzera w programie Dzień Dobry TVN i opowiadaliśmy trochę o patriotyzmie, trochę o otwartości, różnorodności i szacunku dla drugiego człowieka, które są według nas najlepszą podstawą patriotyzmu i wszystkie znajdują się w książce Wydawnictwa Nisza, „Smutek mamuta”. Gorąco dziękujemy za zaproszenie do studia i wspaniałą rozmowę!