Jak kolczyk w uchu
echo rozciąga się na

oddech słowika